Ta strona jest dostarczana przez DPI Merchandising, Inc..

Podobnie jak większość sprzedawców internetowych, oferujemy korzystanie z tej strony zgodnie z zestawem warunków prawnych, których celem jest zapewnienie efektywności naszej działalności. Ta efektywność z kolei pomaga nam zmniejszyć koszty i zapewnić Państwu niższe ceny naszych produktów. Te warunki użytkowania są podane poniżej, a korzystanie z witryny oznacza, że zgadzają się Państwo przestrzegać tych warunków.

KONTAKT Z NAMI

Mogą Państwo skontaktować się z DPI Merchandising, Inc.:

Kontakt:
DPIM_CustomerSupport@dpipromo.com

Mail:
DPI Merchandising, Inc.
239 Industrial Dr.
Roseburg, OR 97471
NIE WYSYŁAJ ZWROTÓW TUTAJ, NIE ZOSTANĄ ONE PRZETWORZONE

Telefon:
(415) 382-1659

PRYWATNOŚĆ

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych przez tę stronę jest regulowane przez Politykę Prywatności Development Plus, Inc i jest częścią niniejszych Warunków Użytkowania.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Development Plus, Inc będzie miał prawo do anulowania każdego zamówienia przed wysyłką.

WYSYŁKA

Polityka wysyłkowa znajduje się TUTAJ

ZWROTY I WYMIANA

Zwroty i wymiany są opisane TUTAJ

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Ta strona i związane z nią produkty i usługi są oferowane na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne", zrzekając się wszelkich gwarancji, w tym w szczególności dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Przedstawione zdjęcia produktów służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie być dokładną reprezentacją produktu.

DPI Merchandising, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i specyfikacji produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia.

OGRANICZENIE SZKÓD

W sporach wynikających z korzystania z tej strony lub powiązanych produktów lub usług, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nic innego niż bezpośrednie szkody (na przykład wyłączając szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne). Całkowita kwota odszkodowania przyznanego użytkownikowi będzie również ograniczona do kwot wcześniej zapłaconych przez użytkownika na naszą rzecz.

ARBITRAŻ SPORÓW

Spory między nami będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, prowadzonego na zasadzie indywidualnej (a nie klasowej). W związku z tym Użytkownik zrzeka się prawa do rozstrzygania sporów na zasadzie klasowej, do rozpatrywania sporów w sądzie oraz do rozstrzygania sporów przez ławę przysięgłych. Arbitraż będzie prowadzony przez American Arbitration Association (organizacja non-profit, która zapewnia alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dla osób i organizacji). W przypadku wszystkich roszczeń o łącznej wartości mniejszej niż $10 000, zwrócimy Ci część opłat za złożenie wniosku, opłat administracyjnych i opłat za arbitraż, które w przeciwnym razie musiałbyś ponieść ponad koszty dochodzenia tego samego roszczenia w sądzie, i nie będziemy dążyć do zasądzenia honorariów adwokackich lub kosztów, chyba że arbiter uzna, że Twoje roszczenie było błahe.

WYBÓR FORUM I PRAWA

Spory będą rozpatrywane w hrabstwie Denver w stanie Kolorado. Użytkownik będzie miał prawo uczestniczyć w każdym przesłuchaniu arbitrażowym przez telefon. Rozstrzygane spory będą prowadzone zgodnie z zasadami proceduralnymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, jednak w przypadku konfliktu pomiędzy tymi zasadami a warunkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, niniejsza umowa będzie miała znaczenie rozstrzygające. Spory będą rozstrzygane przez arbitra na podstawie prawa materialnego Stanów Zjednoczonych i Kolorado, w tym Federalnej Ustawy o Arbitrażu.

ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Nie będziesz wchodził na tę stronę w złych zamiarach wobec nas, innych użytkowników lub firm, których marki znajdują się na produktach na stronie. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do danych lub innych treści w sposób inny niż udostępniany za pośrednictwem standardowego interfejsu przeglądarki internetowej i nie będzie podejmował prób wykorzystania danych lub innych treści w celu innym niż korzystanie z tej strony oraz powiązanych z nią produktów i usług. Użytkownik nie będzie zakłócać funkcjonowania tej strony.

ZAWARTOŚĆ STRONY

Zawartość tej strony oraz powiązanych produktów jest własnością Development Plus, Inc lub jest własnością stron trzecich i jest wykorzystywana na podstawie licencji przez Development Plus, Inc. Użytkownik nie otrzymuje żadnej licencji na korzystanie z tej zawartości i nie będzie reprodukował, przekazywał, rozpowszechniał, wyświetlał, modyfikował, tworzył dzieł pochodnych ani oznaczał innych produktów lub usług za pomocą tej zawartości.

TREŚCI KONSUMENCKIE

Użytkownik nie będzie wprowadzał do witryny treści, które stwarzają ryzyko odpowiedzialności wobec osób trzecich (na przykład treści zniesławiających lub naruszających prawa własności osób trzecich). Zgodna treść wprowadzona na stronę przez użytkownika (na przykład recenzje produktów lub pomysły na produkty) oraz wszelkie prawa, tytuły i udziały do własności intelektualnej zawartej w takiej treści zostaną uznane za przypisane do Development Plus, Inc od daty wprowadzenia.

ODSZKODOWANIE

Zwalniasz i chronisz nas, innych użytkowników i firmy, których marki znajdują się na produktach na tej stronie przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twoich działań lub zaniechań, w tym naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania.

ROZDZIELNOŚĆ

Niektóre jurysdykcje ograniczają zakres, w jakim strony mogą zgodzić się na ograniczenie gwarancji, procedur lub środków zaradczych. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za niewykonalną, zostanie ona uznana za zmienioną w odpowiednim czasie, tak aby jak najwierniej odzwierciedlała pierwotne intencje zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy nie może być w ten sposób uchroniona przed niewykonalnością, zostanie ona oddzielona od niniejszej umowy, a pozostała część zachowana.

BRAK GWARANCJI

Zgadzasz się, że korzystasz z tej strony i powiązanych domen na swoje wyłączne ryzyko.

BŁĘDY

Ta strona jest obsługiwana wyłącznie przez człowieka. Od czasu do czasu mogą wystąpić błędy w datach wydania, informacjach o produktach, cenach, sprzedaży i innych informacjach. Wiemy, że może to powodować niedogodności dla Państwa i przekazujemy Państwu nasze najgłębsze i szczere przeprosiny. DPI Merchandising Inc, zastrzega sobie prawo do anulowania i zwrotu wszystkich zamówień, które mogą wynikać z błędu w informacji.

ARBITRAŻ I ODSPRZEDAŻ NA STRONACH OSÓB TRZECICH

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z tej strony jest przeznaczone do użytku osobistego przez niego jako człowieka. Zgadzasz się również, że nie będziesz używał technologii zautomatyzowanej lub innego sposobu, aby zbierać, agregować, katalogować, redystrybuować, ponownie wymieniać lub odsprzedawać treści na tej stronie.

Zgadzasz się nie obchodzić zamierzonego użycia treści i funkcjonalności tej strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać treści lub funkcjonalności tej strony do naruszania innych zasad korzystania z witryn osób trzecich.

Jeśli Twoje konto lub sesja jest podejrzana o naruszenie tej polityki, Twoje konto może zostać zablokowane, oczekujące zamówienia anulowane (ze zwrotem pieniędzy) i potencjalnie podlegać dochodzeniu.

ZAMKNIĘCIE KONTA

DPI Merchandising Inc. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie może obejmować, ale nie tylko, utratę historii zakupów, anulowanie oczekujących zamówień (z refundacją) oraz utratę możliwości uczestnictwa w tej stronie w przyszłości.

KOMPLETNA UMOWA

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią kompletną umowę między nami w odniesieniu do korzystania z tej strony oraz powiązanych produktów i usług, a użytkownik zgadza się, że jego użytkowanie i zakupy nie są oparte na poleganiu na jakimkolwiek oświadczeniu nie zawartym w niniejszych Warunkach użytkowania.

ZMIANY

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania poprzez opublikowanie zmiany, która będzie miała zastosowanie do wszystkich zastosowań strony oraz powiązanych usług i produktów dokonanych po dacie opublikowania.