Każdy Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od oferty i zwrotu produktu zgodnie z polityką odstąpienia od umowy i zwrotu.

Instrukcja dotycząca odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszli w fizyczne posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DPI Merchandising Inc, 239 Industrial Dr., Roseburg, Oregon, 97471 Stany Zjednoczone Ameryki, Tel +1 415-382-1659, Email: DPIM_CustomerSupport@dpipromo.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać nam towar, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy


Jeśli chcesz odstąpić od umowy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta lub wypełnij poniższy formularz i odeślij go na:

DPI Merchandising, Inc.

239 Industrial Dr.

Roseburg, Oregon, 97471

Stany Zjednoczone Ameryki, Tel +1 415-382-1659

Tel +1 415-382-1659

Email: DPIM_CustomerService@dpipromo.com

Ja / my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie / nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*):

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*):

Nazwa konsumenta (konsumentów):

Adres konsumenta(ów):

Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikatu na papierze):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić